Oferta

Każdy notariusz zaoferuje Ci swoje usługi i wiedzę. Ja mogę zaoferować Ci o wiele więcej - profesjonalne relacje, wysoki poziom wiedzy prawnej, uczciwe ceny i bezpieczeństwo prawne w najwyższym standardzie.


Profesjonalna relacja

Jako notariusz dbam o długofalowe relacje z moimi Klientami. Natomiast jako człowiek dbam o szacunek i wyrozumiałość w kontaktach z ludźmi.

Moi Klienci mogą liczyć na współpracę na bardzo wysokim poziomie. Organizując swój czas i obowiązki nigdy nie zapominam o informowaniu swoich Klientów o postępach w ich sprawie.


Bogata wiedza

Uczestniczę w wielu szkoleniach i sympozjach naukowych, aby jak najlepiej doradzać swoim Klientom w sprawach notarialnych.

Dzięki bogatej wiedzy jestem w spełnie precyzyjnie pełnić moje obowiązki zawodowe związane z: sporządzaniem aktów notarialnych, aktów dziedziczenia, poświadczeń, protestów, odpisów, doręczaniem oświadczeń, spisywaniem protokołów i przechowywaniem pieniędzy, papierów wartościowych i ważnych dokumentów.


Uczciwe ceny

Każdy notariusz związany jest cennikiem usług nałożonym przez aparat państwowy. Ja zawsze staram się w pełni wytłumaczyć Klientowi system rozliczenia usługi, aby nie miał on żadnych wątpliwości.

Wysokości opłat i taksy notarialnej określone są w poszczególnych ustawach. Zarobki notariuszy nie sięgają wyżej, ponad to co zostało określane w dokumentach prawnych. Dlatego, też notariusz jest określany jako urzędnik publiczny, ściśle związany z systemem sprawiedliwości i organami administracji rządowej.


Bezpieczeństwo prawne

Podstawową funkcją notariusza jest zapewnianie bezpieczeństwa prawnego. Wiąże się to z zapobieganiem zdarzeniom, które mogą przyczynić się do powstania problemu prawnego między dwoma podmiotami, czy sporu prawnego przed sądem.

Moi Klienci mogą liczyć na moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Znakomita intuicja prawna i umiejętność przeciwdziałania konfliktowym zdarzeniom prawnym przyczyniła się do sukcesu mojej Kancelarii notarialnej. Tutaj każdy może liczyć na niezbędną pomoc w zakresie dokonywania czynności prawnych.

Skontaktuj się ze mną


Jeśli masz pilną sprawę, lub chcesz uzyskać szybką poradę prawną, skontaktuj się ze mną

Kontakt